Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά / Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων / Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας

Title


Arrow
Η Java στον υπολογιστή σας είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της εφαρμογής. Εάν δεν την έχετε εγκαταστήσει, μπορείτε να το κάνετε από εδώ.
Το σύστημα δεν απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες. Ο χρήστης φέρει πλήρη ευθύνη για όποια ζημιά προκαλέσει προσπαθώντας να εκτελέσει τις οδηγίες του συστήματος.